Ga naar onze website
GROTE LETTERS / KLEINE LETTERS
AAN- / AFMELDEN
WEEK 14, 2007

Deze week:


'Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft'

"Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling beefde de aarde hevig, want een engel daalde af uit de hemel liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de Gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft."

Deze zondag vieren we dat Jezus opstond uit de dood, nadat Hij voor een ieder van ons zijn leven aflegde en onze schuld betaalde. U kunt kijken naar een opgewekte dienst met veel muziek en een met bloemen getooide Crystal Cathedral. Presentator Jan van den Bosch spreekt met dominee Orlando Bottenbley, waarna dominee Schuller preekt over het offer dat Jezus voor ons bracht. Een fragment: "Jezus stierf en drie dagen later stond Hij op uit het graf. Waarom? Opdat u en ik de aanwezigheid en de liefde van God kunnen ondervinden. We weten allemaal dat niemand aan de dood ontkomt. Maar in Johannes 3:16 is ons beloofd: 'Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'
[Naar begin]


Reserveer snel uw kaarten

Over drie weken is dominee Robert Anthony Schuller in Nederland voor drie bijzondere Hours of Power. Er zijn nog steeds kaarten beschikbaar, maar de aanmeldingen blijven binnen komen. Dus reserveer snel uw toegangsbewijzen als u erbij wilt zijn op zaterdag 28 of zondag 29 april.

Wilt u graag naar een van de bijeenkomsten komen, maar heeft u weinig zin om zelf met de auto te rijden, dan attenderen wij u graag op ons busvervoer. Op verscheidene plaatsen in Nederland kunt u op de bus stappen en vervoerd worden naar Apeldoorn of Leiden. Na de dienst wordt u daar weer teruggebracht. Op onze website vindt u nadere informatie over de opstapplaatsen en -tijden.
[Naar begin]
"Hij is opgestaan.
Hij is waarlijk opgestaan.
Zeg het. Christus is opgestaan.
Hij is waarlijk opgestaan."


Word nu donateur
van Hour of Power

Hour of Power zoekt enthousiaste kijkers die de wekelijkse uitzendingen op RTL5 willen ondersteunen als donateur. Omdat wij geen subsidies van de overheid ontvangen, is het voortbestaan van dit programma vollÚdig afhankelijk van de steun van kijkers.

... en help mee met de verspreiding van
geloof, hoop en liefde

Vindt u het belangrijk dat Hour of Power op televisie te zijn blijft? Word dan nu donateur. Wij sturen u graag dominee Robert H. Schullers boek 'Het geheim achter geluk' toe als blijk van dank.


Het bestellen van producten via onze website is snel en wij garanderen u dat uw electronische machtiging of credit cardbetaling volledig veilig is!

Ons gebedsteam
bidt voor u!

Heeft u zorgen en wilt u dat er voor u gebeden wordt? Stuurt u dan een gebedsverzoek naar ons gebedsteam.

Hour of Power
Postbus 22
1250 AA LAREN

Tel: 035-5380588
Fax: 035-5380611
info@hourofpower.nl
www.hourofpower.nl

Postbank: 13800, Laren
ABN-Amro: 404771904, Hilversum

KBC (Belgie): 736000364119
IBAN: BE39736000364119
BIC/SWIFT code: KREDBEBB