Schenken en nalaten

Naast het donateurschap zijn er andere manieren om Hour of Power financieel te ondersteunen. Er zijn mogelijkheden tijdens uw leven en zelfs daarna.

 

Periodieke schenking

Dit kan een hoge aanslag na overlijden voorkomen. Denkt u erover om periodiek te schenken? Download en print dan de formulieren. Vul zowel het formulier voor periodieke schenking als het volmachtformulier zo volledig mogelijk in. Stichting Hour of Power stuurt het ondertekend retour.

 

Voordelen
Goede doelen met een ANBI-status zijn vrij van successierecht. Dat geldt ook voor Stichting Hour of Power. Daarmee is uw schenking 100% inzetbaar voor de doelstelling van dat goede doel.

 

Nalatenschappen

Naast een periodieke schenking die een belastingvoordeel biedt, informeren wij u ook graag over de mogelijkheden om in uw testament een nalatenschap toe te kennen aan het werk van Stichting Hour of Power. Voor een periodieke schenking vindt u de formulieren op onze website.

Voor een testament dient u een notaris te benaderen. Als u over een nalatenschap zou willen spreken met iemand van Stichting Hour of Power dan maken wij graag een afspraak met u. Neem contact op met Inge Neijndorff. Zij geeft u graag nadere informatie: 035 533 04 94 (direct nr.) neijndorff@hourofpower.nl

 

Erfstelling

In een testament bepaalt iemand zelf wat er met zijn of haar nalatenschap (lees: bezittingen) gebeurt. U kunt een legaat regelen (een bedrag ten gunste van een goed doel bij overlijden) of naast uw familieleden ook andere personen of instellingen zoals Hour of Power erfgenaam maken in uw testament. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd.

 

Legaat

U kunt de notaris laten weten dat u in een testament naast een of meerdere erfgenamen (familieleden) ook een bedrag wilt nalaten aan een goed doel. In dit geval Hour of Power. De notaris zal u daarbij helpen en uw testament naar wens wijzigen als er al een testament is. Als dat testament er nog niet is, helpen bij het opmaken van een testament. Dat werk dient bij een notaris geregeld te worden.

Als een legaat opgenomen is in het testament dan dienen de erfgenamen zo'n legaat uit te keren. Dat is een verplichting die op hen rust. Het kan ook zijn dat een goed doel de erfgenaam is. Dan zijn er normaal gesproken geen kinderen aan wie men verplicht is iets na te laten. Als u dat zelf te moeilijk vind kunnen we als Hour of Power daar een bemiddelende rol in spelen.

 

Voorrang rechten legaten/erfstelling

Op het moment dat iemand een nalatenschap regelt met een bedrag als donatie voor het goede doel in zijn of haar testament dan worden dat 'rechten' genoemd. Dat betekent bij overlijden dat naast de erfgenamen ook de goede doelen stichting een recht heeft verworven.

Als alle rechten zoals die van de goede doelen alsmede de andere rechten (openstaande schulden, boedelkosten e.d.) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, dan mogen de erfgenamen de overgebleven gelden van de erfenis onderling verdelen. Wel zijn erfgenamen verplicht eerst de legaten ten gunste van de goede doelen uit te keren. Wat er daarna overblijft is voor de erfgenamen. Dat kunnen zijn de eventuele kinderen of andere personen, maar het kan ook een stichting of kerkgenootschap of ander goed doel zijn als het goede doel als een erfgenaam is opgenomen. Uw notaris kan u daar verder over informeren.

 

Verschil tussen periodieke schenking en legaat 

Legaten die in een testament zijn opgenomen zijn iets anders dan een periodieke schenking. Periodieke schenkingen doe je tijdens het leven en eindigen over het algemeen na het overlijden. Een legaat wordt pas opeisbaar na een overlijden.

 

Kosten verbonden aan het opmaken of wijzigen van een testament

Een gemiddelde prijs voor een aanvulling van het testament is niet te zeggen, omdat een legaat vaak een onderdeel is van een heel testament.

Wat de kosten zijn, verbonden aan het opmaken of wijzigen van een testament, is dus daarom heel verschillend. Als men bereid is te legateren of de stichting tot erfgenaam te benoemen dan is Hour of Power van harte bereid een bijdrage te leveren in de kosten wanneer dat nodig is.

 

Als u graag een persoonlijk gesprek wilt, dan komen we namens Hour of Power graag bij u op bezoek.

 

Zoekt u een notaris?

Wij werken heel prettig met het Notariskantoor Knook en Schot notarissen in Tholen en bevelen hen van harte bij u aan.

Het adres is: Hoogstraat 15, 4691 CA Tholen. Tel. 0166 60 22 54

Bankgegevens Hour of Power
Giften vanuit Nederland:

  • ING NL32INGB0000013800

Ten name van Hour of Power, Laren

 

Toegevoegd!