Het pastoraat van Hour of Power

Soms kan een uitzending van Hour of Power heel wat in ons losmaken. Misschien heeft u er soms behoefte aan in contact met ons te treden omdat u geraakt bent door iets wat in de dienst ter sprake kwam en wilt u dat graag met iemand delen. Hour of Power wil er ook ná de dienst voor u zijn.

 

Zo heeft Hour of Power een gebedsteam dat met veel liefde voor u bidt. Wilt u een gebedsverzoek naar ons toesturen? Dat kan door ons gebedsformulier in te vullen. Dit kan door hier te klikken.

 

Ook kunt u bij ons terecht met pastorale vragen. Deze worden alleen schriftelijk beantwoord. U kunt uw vragen per post naar ons sturen, maar ook door ons formulier in te vullen.

 

U kunt gebruik maken van de Hour of Power HOOPlijn. Deze telefonische hulplijn is bedoeld voor iedereen die problemen heeft, in geestelijke nood is en behoefte heeft aan een luisterend oor, gebed, bemoediging, kortom: aan hoop.

 

Gebed ‘Onze Vader’

En Jezus zei:

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Mattheüs 6, vers 9

Toegevoegd!