Hour of Power

Omdat we geloven in Liefde…

Hour of Power inspireert mensen tot het naleven van de missie:


KEN GOD, HOU VAN MENSEN, DIEN JE NAASTE


Op alle drie de onderdelen van het mission statement is Hour of Power actief aan het werk:

Ken God
Door middel van het wekelijkse Tv-programma wil Hour of Power de Liefde van Christus doorgeven en mensen laten kennismaken met God. We geloven dat Zijn liefde levens positief kan beïnvloeden en opbouwen, troosten en bemoedigen.

Hou van mensen
De pay-off van ons logo zegt het al…'Omdat we geloven in Liefde’. Door middel van pastorale ondersteuning via onder andere de HOOPlijn wil Hour of Power er zijn voor de mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor. Daarnaast bidt een 140 tellend gebedsteam voor iedereen die een gebedsverzoek indient.

Dien je naaste
Jezus geeft ons duidelijk de opdracht om zorg te dragen voor de minder bedeelden in de samenleving. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegevoegd!